waskemeer.nl

Warmtescan voor uw woning

De werkgroep Duurzaamheid Overtjonger biedt de bewoners van regio (werkgebied) Donkerbroek, Haule, Haulerwijk en Waskemeer de mogelijkheid aan voor het maken van een warmtescan van hun  woning. 

Een gemiddeld huis gebruikt volgens het Nibud 1440m3 aan gas en 3360Kwh aan elektriciteit. Het verbruik is hoger of lager afhankelijk van de grootte van het huis en het aantal inwoners. Zit uw verbruik ruim boven dit gemiddelde, dan is de kans dat u stookt voor de buitenlucht en dat veel van uw kostbare warmte uit uw huis weg lekt.

Door het maken van de scan is aan de hand van kleur op de scan te zien waar warmte verloren gaat. Wanneer de scan rood kleurt, is duidelijk dat u nog de nodige maatregelen kunt treffen om uw energieverbruik en uw energiekosten te verminderen en tevens het wooncomfort van uw woning te vergroten. Als eigen bijdrage voor het scannen vragen we € 10,= per woning.

Heeft u interesse? Stuur dan een mail (voor 1 december) naar voorduurzaamheid@ziggo.nl. Bij voldoende deelname zal er contact  met u worden opgenomen voor het maken van de scan in de periode december/januari. Vervolgens krijgt u van de werkgroep een aantal mogelijkheden aangereikt om vervolgstappen te nemen, maar of u daarop ingaat beslist u uiteraard zelf.

warmteverlies

Permanente koppeling naar dit artikel: http://waskemeer.nl/warmtescan-maakt-duidelijk-hoeveel-warmte-uit-het-huis-lekt/