waskemeer.nl

DES Informatie

Informatiefolder 2016 van Plaatselijk Belang DES Waskemeer

Wat doet D.E.S?
De vereniging behartigt de belangen van het dorp Waskemeer, de buitengebieden en de inwoners in het algemeen. De vereniging is geen politieke partij. Elke inwoner van Waskemeer kan lid van Plaatselijk Belang worden, mits deze meerderjarig is. De leden kiezen in de jaarvergadering het bestuur, dat tenminste uit vijf personen moet bestaan. De leden stellen ook de contributie vast, die één keer per jaar wordt opgehaald.

Wat doet het bestuur?
Het bestuur vergadert maandelijks en informeert de bewoners via de dorpskrant ‘Waskemare’ en via de website www.waskemeer.nl over de voortgang en de genomen besluiten. Daarnaast is er nauwe samenwerking met de dorpen uit de regio.

Zaken waar D.E.S. zich mee bezighoudt

 • Deurmatproblemen, waarbij we als bemiddelaar fungeren tussen bewoners en de gemeente
 • Ontwikkeling van bouwlocaties en een woonvisie
 • Bevordering van recreatie en toerisme
 • Ontwikkeling van wegen in en rondom het dorp
 • Aanbod van voldoende en veilige speeltoestellen
 • Beschikbaarheid van een evenemententerrein
 • Pleitbezorger voor het behoud van voorzieningen in het dorp, in de breedste zin van het woord
 • Ondersteunen van initiatieven die de sociale cohesie bevorderen
 • Toekenning van welzijnssubsidiegelden aan initiatiefnemers
 • Beschikbaarheid van digitale infrastructuur (glasvezel)
 • Gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven

Wat heeft de vereniging in de laatste jaren bereikt?

 • Er is een publieke website voor Waskemeer: www.waskemeer.nl
 • Ondersteuning bij activiteiten van diverse verenigingen en stichtingen
 • Bemiddeling tussen diverse verenigingen en stichtingen
 • De realisatie van de Stroffelstiennen op Meester van Hasseltweg
 • Herinrichting en veiliger maken van de gevaarlijke kruispunten en straten
 • Herstel en verbreding van het fietspad in het Blauwe Bos
 • Bijdrage aan vernieuwing van speelvoorzieningen
 • De realisatie van AED’s en oprichting AED Groep
 • Steunen van diverse dorpsinitiatieven mede met behulp van subsidies
 • Dorpsconciërge voor contact met buitendienst en keuze werkzaamheden Caparis
 •  Bijdrage aan wandelknooppuntenroute
 • Samenwerking met buurtsportcoaches SCALA
 • Reproductie dorpsvlag
 • Realisatie Pannakooi
 • Verlichting over de vaart

Waar is de vereniging op dit moment mee bezig?
De vereniging is druk bezig met het uitvoeren van de plannen die neergelegd zijn in de Regioagenda van de ‘kanaal- en wegdorpen’ Donkerbroek, Haule, Haulerwijk en Waskemeer.
Belangrijke aandachtsgebieden zijn woonomgeving, woningbouw, verkeer en bereikbaarheid, recreatie en toerisme, sportaccommodaties, werkgelegenheid en bedrijvigheid, onderwijs, zorg en cultuur en historie.
Verder zijn we bezig met plannen waarin Waskemeer een leefbare samenleving blijft waarin onze inwoners en hun behoeften centraal staan.

Contact
Word ook lid!
Hoe groter het ledental van deze vereniging, hoe (daad)krachtiger het bestuur zich kan tonen in de contacten met B&W en de gemeenteraad. Wilt u lid worden of misschien een subsidie aanvragen? Of heeft u andere vragen?

Neem contact met ons op!

We zijn bereikbaar via:
E-mailadres: des.waskemeer@gmail.com

Permanente koppeling naar dit artikel: http://waskemeer.nl/des-informatie/