Plaatselijk Belang

Vereniging voor Plaatselijk Belang Waskemeer – Door Eendracht Sterk

De vereniging behartigt de belangen van het dorp Waskemeer, de buitengebieden en de inwoners in het algemeen. De vereniging is geen politieke partij.

Elke inwoner van Waskemeer kan lid van Plaatselijk Belang worden, mits deze meerderjarig is. De leden kiezen in de jaarvergadering het bestuur, dat tenminste uit vijf personen moet bestaan. De leden stellen ook de contributie vast, die één keer per jaar wordt opgehaald.

Wat doet het bestuur?

Het bestuur vergadert maandelijks en informeert de bewoners via de dorpskrant ‘Waskemare’ en via de website www.waskemeer.nl over de voortgang en de genomen besluiten. Daarnaast is er nauwe samenwerking met de dorpen uit de regio.

Wie is het bestuur?

Gerbert ten Hoor
Voorzitter, werkzaam sinds 2015

Jan Tabak
Penningmeester, werkzaam sinds 2021

Sumitra Otter
Secretaris, werkzaam sinds 2015

Karin Tersmette
Bestuurslid, werkzaam sinds 2021

Rinze Sikma
Bestuurslid, werkzaam sinds 2021

Bram van den Ende
Bestuurslid, werkzaam sinds 2021

Albert Grootenhuis
Bestuurslid, werkzaam sinds 2021