Plaatselijk Belang

Door Eendracht Sterk

De vereniging behartigt de belangen van het dorp Waskemeer, de buitengebieden en de inwoners in het algemeen. De vereniging is geen politieke partij.

Elke inwoner van Waskemeer kan lid van Plaatselijk Belang worden, mits deze meerderjarig is. De leden kiezen in de jaarvergadering het bestuur, dat tenminste uit vijf personen moet bestaan.

Het bestuur vergadert maandelijks en informeert de bewoners via de dorpskrant ‘Waskemare’ en via de website waskemeer.nl over de voortgang en de genomen besluiten. Daarnaast is er nauwe samenwerking met de dorpen uit de regio.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://waskemeer.nl/door-eendracht-sterk/