Plaatselijk Belang

Vereniging voor Plaatselijk Belang Waskemeer – Door Eendracht Sterk

De vereniging behartigt de belangen van het dorp Waskemeer, de buitengebieden en de inwoners in het algemeen. De vereniging is geen politieke partij.

Elke inwoner van Waskemeer kan lid van Plaatselijk Belang worden, mits deze meerderjarig is. De leden kiezen in de jaarvergadering het bestuur, dat tenminste uit vijf personen moet bestaan. De leden stellen ook de contributie vast, die één keer per jaar wordt opgehaald.

Wat doet het bestuur?

Het bestuur vergadert maandelijks en informeert de bewoners via de dorpskrant ‘Waskemare’ en via de website www.waskemeer.nl over de voortgang en de genomen besluiten. Daarnaast is er nauwe samenwerking met de dorpen uit de regio.

Wie is het bestuur?

Gerbert ten Hoor,
Voorzitter, werkzaam sinds 2015

Renso Jagt,
Penningmeester, werkzaam sinds 2011

Sumitra Otter,
Bestuurslid, werkzaam sinds 2015

Gerjan den Hartogh,
Bestuurslid, werkzaam sinds 2018