waskemeer.nl

Welzijnssubsidie

Plaatselijk Belang DES krijgt geld van de gemeente om de welzijnssubsidie uit te geven. Hiermee subsidiëren we activiteiten en plannen van verenigingen en stichtingen. Heb je een leuk idee, activiteit of plan? Vraag welzijnssubsidie aan!

Je kunt maximaal 400 euro aanvragen. Je kunt maximaal 1/2e van het totale bedrag subsidiëren. Je betaalt 1/2e dus zelf (of je gebruikt hier een andere financiering voor).

Er mag gespaard worden voor een wat duurder plan, bijv. drie jaar, voordat je het laat uitkeren. Dan vraag je ieder jaar gewoon een nieuwe subsidie aan. Bij iedere aanvraag moet een begroting worden ingediend, omdat we daarover verantwoording af moeten leggen aan de gemeente. Er zit nog behoorlijk wat geld in de pot, omdat veel activiteiten niet doorgingen, dus we roepen vooral op om daar gebruik van te maken.

Aanvragen kan met het aanvraagformulier. Stuur deze naar des.waskemeer@gmail.com.
Wij bespreken dan de aanvraag in de eerstvolgende vergadering en komen met een reactie.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://waskemeer.nl/welzijnssubsidie/