Redactie

Kopij voor in de Waskemare dient op tijd te worden ingeleverd. Berichten die na inlever datum worden verstuurd komen in het daarop volgende nummer.

De redactie heeft het recht om bijdragen in te korten, aan te passen dan wel te weigeren.

De redactie is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen en publicatie van ingezonden foto’s ter illustratie van artikelen.

Ingeleverde kopij moet voorzien zijn van de naam van de inzender.

Kopij bij voorkeur aanleveren in WORD formaat, in Ariel 10 naar het emailadres: waskemare@gmail.com

Redactieleden

Alleke Kalis, Secretaris
Jan van Bergen, Penningmeester
Annika de Jong, Samenstelling
Anita v/d Maar-Rinzema Redactielid
Laura Adema, Advertentiebeheer

Permanente koppeling naar dit artikel: http://waskemeer.nl/redactie-waskemare/