Enquête over aardgasvrij wonen van gemeente Ooststellingwerf

Enquête over aardgasvrij wonen van gemeente Ooststellingwerf

Alle Nederlandse gemeenten moeten vóór het einde van dit jaar een plan klaar hebben over hoe en in welke volgorde hun buurten de komende 30 jaar overgaan van verwarmen met aardgas naar verwarmen met duurzame bronnen. Om dit plan op te stellen, wil de gemeente Ooststellingwerf weten of u bekend bent met het onderwerp ‘aardgasvrij wonen’ en welke stappen u al neemt om aardgasverbruik te verminderen. Wilt u daarom deze enquête invullen?


Read More

Enquête: toerisme in Ooststellingwerf

Voor haar scriptie doet studente Ayla Grotenboer onderzoek naar het draagvlak voor toerisme onder de inwoners van Ooststellingwerf. Hierbij is ze benieuwd naar uw mening over toerisme, bijvoorbeeld over de voor-en nadelen van (meer) toerisme en de effecten op uw leefomgeving. Wilt u de enquête hierover ook invullen? De enquête zal ongeveer 5 minuten in beslag nemen en is volledig anoniem.


Read More

Onderzoek betrokkenheid inwoners bij Wetterskip Fryslân

Studente Leanne Ringelberg doet in haar afstudeerstage bij Wetterskip Fryslân onderzoek naar de betrokkenheid van de inwoners bij de besluitvorming van Wetterskip Fryslân. Wetterskip Fryslân staat als overheid voortdurend in verbinding met de samenleving. Daarom is het belangrijk dat ze weten wat er speelt en dat ze toegankelijk zijn voor ideeën vanuit u of andere mensen uit de samenleving. Vult u de enquête in?


Read More