Historie

De naam Waskemeer is afgeleid van het oudfriese woord Weaze en het middelnederlandse Wase, dat zoiets als modderig water betekent. Het uitgestrekte veengebied ten noorden van Haule was eeuwenlang woest en onherbergzaam. Mensen waagden zich er ternauwernood. De veenexploitatie in dit gebied is begonnen vanuit Drachten. In de eerste helft van de 18e eeuw is een dwarsvaart aangelegd die de oorsprong is geworden van het dorp Haulerwijk. Dit is dan ook het begin van de geschiedenis van Waskemeer, toen nog aangeduid als de Kromten. In Waskemeer was men al in 1758 uitgeveend. Er werden toen al gronden voor landbouw uitgegeven.

Janssenstichting

Een bijzonder element in de agrarische sector is nog de zgn. Janssen-stichting. Peter Wilhelm Janssen heeft veel gedaan voor de bestrijding van de werkloosheid, armoede en de slechte woningtoestanden in zuid-oost-Fryslan. Opgericht werd de P.W. Janssens Friesche Stichting. De stichting heeft veel filantropisch werk gedaan. In 1899 kocht Janssen ongeveer 40ha heidegrond. Daarop zijn toen boerderrijtjes gesticht.

De Trilker

Het beeld “De Trilker” aan de Oude Wijk herinnert nog aan de verveningsperiode. Een trilker is iemand die een praam van de kant af duwt. Deze platte boten werden vroeger veel gebruikt voor de afvoer van veen via de Opsterlandse Compagnonsvaart. Het beeld is in 1988 gemaakt door Anette Haring.