waskemeer.nl

Historie

De naam Waskemeer is afgeleid van het oudfriese woord Weaze en het middelnederlandse Wase, dat zoiets als modderig water betekent. Het uitgestrekte veengebied ten noorden van Haule was eeuwenlang woest en onherbergzaam. Mensen waagden zich er ternauwernood. De veenexploitatie in dit gebied is begonnen vanuit Drachten. In de eerste helft van de 18e eeuw is een dwarsvaart aangelegd die de oorsprong is geworden van het dorp Haulerwijk. Dit is dan ook het begin van de geschiedenis van Waskemeer, toen nog aangeduid als de Kromten. In Waskemeer was men al in 1758 uitgeveend. Er werden toen al gronden voor landbouw uitgegeven.

Haulerwijk-Beneden

Waskemeer ligt in het noorden van het Friese Ooststellingwerf. Het kreeg in 1954 een zelfstandige dorpsstatus. Daarvoor heette het Haulerwijk-Beneden. De naam van het dorp is ontleend aan een vennetje dat ongeveer 2 kilometer naar het oosten ligt. Dit ven heet het ‘Waskmar’. Op kaarten uit de Franse Tijd (19e eeuw) is heet dit vennetje het ‘Waze Meer’ en moet van redelijke omvang geweest zijn. In het vennetje werden de schapen gewassen, vandaar de naam, die was-meer betekent.

wiki/Waskemeer

Konijnenbuurt

De buurtschap is ontstaan aan de Compagnonsweg bij een zandpad. Daaruit is de Sent Baronstraat ontstaan. Veel van de bewoners werkte bij de zuivelfabriek toen Waskemeer nog Beneden-Haulerwijk was geheten. Tegen het einde van de twintigste eeuw verdween het zandpad. Zo verdween de aansluiting op de Compagnonsweg. De Sent Baronstraat is aan de andere kant aangesloten op de Bakkeveenseweg.

wiki/Konijnenbuurt

Janssenstichting

Een bijzonder element in de agrarische sector is nog de zgn. Janssen-stichting. Peter Wilhelm Janssen heeft veel gedaan voor de bestrijding van de werkloosheid, armoede en de slechte woningtoestanden in zuid-oost-Fryslan. Opgericht werd de P.W. Janssens Friesche Stichting. De stichting heeft veel filantropisch werk gedaan. In 1899 kocht Janssen ongeveer 40ha heidegrond. Daarop zijn toen boerderrijtjes gesticht.

wiki/Janssenstichting

Permanente koppeling naar dit artikel: http://waskemeer.nl/historie/