Terugblik seizoen Plaatselijk Belang

Terugblik seizoen Plaatselijk Belang

sep 11, 2019 Nieuws by PB Waskemeer

Het nieuwe seizoen van Plaatselijk Belang Door Eéndracht Sterk is alweer van start. We kijken graag naar de toekomst, maar het kan geen kwaad nog even terug te blikken op het afgelopen seizoen. We vertellen u graag wat we gedaan en bereikt hebben.

Feestverlichting

Vanaf dit jaar hangt er nieuwe feestverlichting in het dorp boven de vaart. Dankzij diverse subsidies hangen er straks overspanningen waarin onze bokkenkop is verwerkt. We willen de verlichting tijdens Sint Maarten op 11 november feestelijk laten openen door de kinderen van de basisschool.

Woningen Kromten

Het woningcontingent heeft de top bereikt, maar de woningen op De Kromten zaten nog in de pijnlijn. Dus we zijn in gesprek geweest met de gemeente om te kijken of dit realiseren is. Het resultaat lijkt positief. De planologische procedure (bestemmingsplan) is in ieder geval van start. De gemeente doet nu onderzoek naar de planologische haalbaarheid van de woningbouw. De gemeente zal hier zelf regie in voeren en de kavels uitgeven. Hier gaat nog wel een flinke tijd (ca. 30-40 weken) overheen.

Dorpsgesprek

De gemeente wil meer samenhang in het beleid in het Sociaal Domein en heeft daarom een dorpsgesprek gehouden in Waskemeer, in samenwerking met ons. Ongeveer 45 inwoners gingen in 3 groepen uiteen om te praten over de samenleving in Waskemeer. Inmiddels zijn de resultaten van alle dorpsgesprekken in de gemeente gebundeld en ligt er een visie Sociaal Domein, waar inwoners van Ooststellingwerf tot 10 september reacties op konden geven. In oktober neemt de gemeenteraad een besluit over deze visie. Hierna pakt de gemeente de uitvoering op samen met inwoners, organisaties, vrijwilligers, verenigingen en ondernemers.

Welzijnssubsidie

Plaatselijk Belang mag welzijnssubsidie uitgeven aan activiteiten die bevorderlijk zijn voor Waskemeer. Denk aan activiteiten tijdens oud en nieuw, de paasmaaltijd en sportactiviteiten. In 2018/2019 gaven we 25 keer subsidie van 200 euro. Een mooie groei, gezien het in 2011 nog om 6 aanvragen ging. Om geen nee te hoeven verkopen, verlagen we de aanvraag naar maximaal 150 euro.

Onderhoud N917 (Compagnonsweg)

Er is provinciaal onderhoud uitgevoerd aan de N917 (Compagnonsweg en Hoofdweg-Boven). Voordat de plannen bekend werden gemaakt aan de bewoners heeft de provincie de betreffende plaatselijk belangen uitgenodigd voor een informatieavond in Bakeveen. Hier zijn we naartoe geweest.

Glasvezel

Kabelnoord wilde graag glasvezel in Friesland aanleggen. Om iedereen goed te bereiken hebben ze de hulp van plaatselijk belangen ingeroepen. Wij hebben ze ondersteund bij het haalbaarheidsonderzoek naar glasvezel in Waskemeer.

Regiobudget

Dit seizoen hebben we ook weer vele overleggen gevoerd met onze buurdorpen en andere plaatselijk belangen. Onder andere over de verdeling van het regiobudget. Dit is een fonds van de gemeente dat we per regio (wij zitten in de regio Haulerwijk, Donkerbroek, Haule en Waskemeer) mochten uitgeven. Wij hebben gezamenlijk besloten ons deel van het fonds uit te keren aan het Beleefcafé, dat nu in Haulerwijk gestart is. Als het daar goed bevalt, halen we het Beleefcafé ook naar Waskemeer en de andere dorpen van onze regio. De andere regio’s in Ooststellingwerf hadden moeite dorpsoverschrijdende ideeën te bedenken. De pot is dus nog niet leeg, en wij hopen hiervan later ook gebruik te mogen maken.

Bestuursleden gezocht

Tot slot willen we een oproep doen voor nieuwe leden in het bestuur. Vooral een penningmeester kunnen we goed gebruiken, aangezien de termijn van Renso Jagt afgelopen is. Ook lopen er dit termijnen van andere bestuursleden af. We zijn een jong, enthousiast bestuur dat zich sterk maakt vor de inwoners van Waskemeer over diverse onderwerpen. We vergaderen maandelijks van september tot en met juni. Lijkt het jou leuk om bij te dragen aan zaken die het hele dorp aan het hart gaan? En maak jij je graag sterk voor het dorpsbelang? Laat het ons weten! Een keertje meedraaien met een overleg mag ook.

Wij kijken terug op een mooi seizoen en hopen ook de komende periode mooie zaken te realiseren. Heeft u daar nog ideeën over? Aarzel niet contact met ons op te nemen, via des.waskemeer@gmail.com.