Waskemeer wordt koploper in onderwijs

Waskemeer wordt koploper in onderwijs

Op dit moment zijn er twee basisscholen in Waskemeer. De verwachting is dat uiterlijk in 2017 de Meester van Hasselt en de Paadwizer zich verenigen tot één vernieuwende onderwijsinstelling voor Waskemeer en omstreken. 

De beslissing rond de toeslag voor kleine scholen moet hierin de doorslag geven. Voor de kleuters en de onderbouw wordt nu al gekeken naar een mogelijke samenwerking tussen beide scholen.

Comperio en de Tjongerwerven zijn van plan half april al naar buiten te treden met een met een concreet idee hoe de samenwerking van beide scholen vorm moet krijgen. Op dit moment zijn de schoolbesturen met elkaar in gesprek om de details te bespreken van de fusie. Want één ding is zeker. De basisschool in Waskemeer wordt een school die het maximale gaat bieden op onderwijsgebied voor kinderen en ouders.

Resultaat overleg

Dit nieuws is het resultaat van het overleg tussen schoolbesturen en het ouderinitiatief dat heeft plaatsgevonden op 17 maart j.l. Zowel de lokale schooldirecteuren als de beide schoolbesturen hebben zich vanaf het begin volledig ingezet voor een duurzame oplossing in Waskemeer. “Wij staan voor 125% achter deze ontwikkeling en werken nu al waar mogelijk samen” aldus de lokale schooldirecteuren.

Ouderinitiatief

Dit overleg is georganiseerd door “Het ouderinitiatief Waskemeer”. Dit initiatief is begin 2013 opgericht door 6 gezinnen die het krimpend aantal leerlingen in Waskemeer vóór wilden zijn door als ouders pro-actief in actie te komen. Ons doel is een jong dorp houden dat aantrekkelijk is voor jonge gezinnen.

 Unieke school voor Waskemeer

De actieve en coöperatieve houding van alle partijen maakt nu dat Waskemeer in de unieke situatie verkeerd waarin een vooruitstrevende school wordt gerealiseerd die meer biedt dan een reguliere basisschool in de buurt. Hiermee wordt een leeromgeving bedoeld die past bij de wensen van kinderen en ouders in deze tijd. Zoals verruimde lestijden, geïntegreerde buitenschoolse activiteiten of kinderopvang.

Initiatief Tjongerwerven

De Tjongerwerven heeft naast dit overleg ook op eigen initiatief een plan ontwikkeld voor een “superschool” in Waskemeer. Hiermee wordt een school bedoeld die kinderen vanaf 2 tot 18 jaar een zo breed mogelijke leeromgeving biedt waarbij ouders gevraagd worden over de invulling mee te denken. Binnen Tjongerwerven is een pilotgroep gericht op de onderwijsvorm in Waskemeer. CSG Liudger heeft al toegezegd mee te willen denken over de zogenaamde “superschool” en ook de provincie Fryslan heeft middels bureau ‘Boppeslach’ interesse voor dit initiatief. 

De Tjongerwerven zal nu eerst het plan presenteren aan het bestuur van Comperio. Zij kan beslissen of en hoe ze willen deelnemen aan het plan voor de superschool. Met Scala wordt ook op korte termijn gesproken over de mogelijke integratie van de peuterspeelzaal.

Hoe nu verder?

De eerste stap is de fusie van de basisscholen en het samenbrengen van de kleuters. De details van de kleine scholentoeslag en fusietoeslag worden dit voorjaar door de wetgever bekend gemaakt. Dan zal er in de werkgroep ook een tijdspad vastgesteld kunnen worden.

Voor beide schoolbesturen is het belangrijk dat de identiteit van beide scholen gerespecteerd blijft, daarover gaan de gesprekken nu eerst. Op 17 mei zit de werkgroep weer met elkaar aan tafel.

Wij verwachten na 17 mei meer details te kunnen vermelden. Het staat in ieder geval vast dat Waskemeer een interessante school krijgt die ook leerlingen uit randgebieden en omliggende dorpen trekt.

 Wat kunnen wij als ouders doen?

Zegt het voort! U bent als ouder de belangrijkste factor in het slagen van deze ontwikkeling. Het ouderinitiatief en het resultaat van dit overleg is hier het beste voorbeeld van.

Wij kunnen er als ouders en inwoners van Waskemeer samen voor zorgen dat dit initiatief een groot succes wordt zodat dat onze kinderen, kleinkinderen en buurkinderen toegang krijgen tot een leeromgeving met fantastische mogelijkheden. Voor nu en vooral ook voorin de toekomst!

*Meer informatie over het tot stand komen van deze werkgroep vindt u op de facebookpagina van het ouderinitiatief Waskemeer.

* Nieuwe ontwikkelingen worden ook vermeld op de nieuwe website www.waskemeer.nl

* Heeft u vragen? Schroom niet om contact met ons of een van de scholen op te nemen! 

Geef een reactie