waskemeer.nl

Oproep nieuwbouw woningen in waskemeer

Nieuws van DES

In de mei vergadering van DES hebben 2 medewerkers van de gemeente een toelichting gegeven op de Woon(zorg)visie van de gemeente, die januari 2022 is vastgesteld door de gemeenteraad.
GOED NIEUWS!
In de woonvisie (https://www.ooststellingwerf.nl/_flysystem/media/woonzorgvisie-ooststellingwerf-definitief-.pdf) staat dat er mogelijkheden zijn voor 10 nieuwe woningen in Waskemeer. De voorkeur gaat uit binnen de grenzen van Waskemeer (binnenstedelijk), maar met een goed plan ook daarbuiten.
Dus als jij denkt……
……Ik heb een pand/kavel in Waskemeer daar zou ik een betaalbare starterswoning, seniorenwoning of een appartement kunnen realiseren, de woning kunnen opsplitsen of een onbruikbaar deel kunnen afbreken en deels herbouwen etc – , neem dan contact op met DES.
Ook als je gewoon graag in Waskemeer een huis zou willen kopen, omdat je dan in Waskemeer kunt blijven wonen of juist terug kunt komen, neem contact met ons op.
Deze mogelijkheden zijn er voor iedereen, starters, door-starters, voor wie kleiner wil wonen, of juist in een levensloopbestendige woning wil trekken.
We kijken of we ideeën samen kunnen voegen, mensen kunnen koppelen en samen kunnen optrekken richting gemeente. Ben je woningzoekende dan is het altijd goed om je in te schrijven bij Actium of WoonFriesland om de kans op een woning te vergroten, wanneer kopen niet lijkt te lukken. Dit is ook een signaal voor de corporaties in ons dorp dat er wel degelijk behoefte is aan woningen.
Heb je een agrarische pand, een schuur of een pand waar de functie van is vervallen en waar je graag een woonbestemming aan zou willen geven. Ook als dit buiten de bebouwde ligt, zijn er wellicht mogelijkheden. Hoewel daarbij aan meer voorwaarden moet worden voldaan. Ook dan vragen wij je om contact op te nemen met DES.
Zo krijgen wij in beeld wat er leeft, kunnen we ideeën koppelen en daarmee kansen creëren voor nieuwbouw op korte termijn in ons geweldige dorp.
Reacties kunnen naar des.waskemeer@gmail.com
Namens DES Waskemeer
Karin Tersmette

Permanente koppeling naar dit artikel: http://waskemeer.nl/oproep-nieuwbouw-woningen-in-waskemeer/