Enquête over uitslag PS-verkiezingen, werkt u mee?

Enquête over uitslag PS-verkiezingen, werkt u mee?

Wilt u meewerken aan een scriptie van student Sociale Geografie en Planologie Ype Breman? Hij doet onderzoek naar de uitslag van de Provinciale Staten-verkiezingen en hoe die uitslag zich verhoudt tot Waskemeer.

Hallo! Mijn naam is Ype Breman en ik ben 23 jaar oud. Mijn hele leven heb ik in Drachten gewoond maar sinds enkele jaren woon ik in Groningen, omdat ik daar Sociale Geografie en Planologie studeer. Dat houdt in dat ik mij bezig houd met o.a. leefbaarheid, gedrag en gevoel van de mensen in de openbare ruimte en ruimtelijke ordening. Nu ben ik aanbeland in de laatste fase van mijn studie wat betekent dat ik een scriptie moet schrijven. Het onderwerp zal zijn: is de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen van 2019 een uiting van een mogelijk gevoel dat de plek waar men woont ‘er niet meer toe doet’?.

De enquête

De enquête zal bestaan uit 12 vragen en de gegeven antwoorden zullen anoniem zijn en niet terug te leiden zijn naar de ondervraagde. Antwoorden en resultaten van het onderzoek zouden kunnen bijdragen aan zowel het huidige als het nieuw te vormen beleid in de toekomst om het beleid meer ‘plaatsgevoelig’ te maken in plaats van eenduidig beleid voor een te grote regio.

Wilt u meewerken? Vul de enquête in via deze link:
https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4JdX7hZB66PM0AZ