Clinic SC Heerenveen in Waskemeer

Leerlingen van CBS de Paadwizer uit groep 7&8 hadden op 16
Mei 2018 de BankBattle gewonnen.
Daarvoor kregen ze de prijs: een Clinic van SC Heerenveen.

Die Clinic hebben ze op 5 Juli 2018 gekregen op het voetbalveld van Waskemeer. Ze hebben een training gehad van jeugdtrainer Gerjan die werd ondersteund door Jeffrey. Onder het toeziend oog van
enthousiaste ouders, medeleerlingen en juffen werden de
spellen ‘Flipperkast’ en ‘Voetbalsjoelen’ vol overgave
gespeeld. Ook de rest van de training bevatte vernieuwende
en afwisselende oefeningen. Natuurlijk werden er ook
spannende partijtjes gespeeld..
Elke leerling kreeg een shirt en een tas mee naar huis. Een
ervaring om niet snel te vergeten…