Wijziging toegangsregels de Bakkeveense duinen/Mandefjild

Wijziging toegangsregels de Bakkeveense duinen/Mandefjild

jun 23, 2021 Nieuws by PB Waskemeer

Staatsbosbeheer en It Fryske Gea wijzigen de toegangsregels in het natuurgebied de Bakkeveense duinen/Mandefjild. Het gebied ondervindt veel schade door toenemende drukte en recreatief gebruik. Per 12 juli 2021 zijn de wegen en paden daarom, naast ruiters en bestuurders van motorvoertuigen, ook ontoegankelijk voor fietsers. Uitsluitend wandelaars (met aangelijnde hond) kunnen het gebied bezoeken tussen zonsopkomst en zonsondergang. De aanpassingen zijn nodig om de bijzondere (kwetsbare) plant- en diersoorten te beschermen.

Kwetsbaar natuurgebied

Het Natura 2000-gebied de Bakkeveense duinen/Mandefjild is een gevarieerd gebied met bossen, heide,vennen, graslanden en stuifzandterreinen en daarmee een aantrekkelijk leefgebied voor vele bijzondere plant- en diersoorten. De heide is een thuis voor reptielen zoals de levendbarende hagedis en de adder, maar ook voor vlindersoorten zoals het heideblauwtje en het groentje. Op de stuifzandterreinen en duinen is er juist plaats voor vele verschillende (korst)mossen en insecten. Dit kwetsbare gebied staat onder druk en heeft bescherming nodig. Vele plant- en diersoorten hebben het moeilijk door verschillende factoren zoals droogte en verzuring, maar ook door de toenemende drukte en het recreatief gebruik.

Aanpassing bebording

Om dit gebied te beschermen wijzigen Staatsbosbeheer en It Fryske Gea de toegangsregels per 12 juli 2021. De bebording in het gebied wordt hierop aangepast. Tot die tijd wordt de wijziging met tijdelijke bebording in het gebied alvast aangegeven.