Vrijwilligersawards – geef nominaties door

De gemeente Ooststellingwerf looft weer awards uit voor vrijwilligers in de gemeente. Met deze keer extra aandacht voor jonge vrijwilligers.  U kunt nu vrijwilligers opgeven.

De inzet van jonge vrijwilligers is onmisbaar in onze maatschappij. Daarom willen wij als gemeente de jonge vrijwilligers tot 21 jaar in het zonnetje zetten en een blijk van waardering geven voor zijn of haar inzet.

Kent u in uw omgeving een jongere die zich vrijwillig inzet voor de samenleving? Dan kunt u hem of haar voordragen tot en met 14 juni 2018. Dit kan via de mail j.blomsma@ooststellingwerf.nl of via
www.ooststellingwerf.nl/aanmeldenvrijwilligersawards, keuze vrijwilligersawards.

Op vrijdag 6 juli 2018 zullen alle jonge vrijwilligers een blijk van waardering ontvangen. Voor vragen kunt u contact opnemen met Janny Blomsma: j.blomsma@ooststellingwerf.nl of telefonisch 0516-566388.

Doe mee aan de Ooststellingwerver vrijwilligersawards!
U kunt een groep, organisatie, project of activiteit opgeven. De enige voorwaarde hierbij is dat zij vrijwilligerswerk doen bij een erkende instelling. Voordragen kan tot en met 14 juni 2018 via www.ooststellingwerf.nl/aanmeldenvrijwilligersawards, keuze
vrijwilligersprijzen of via de mail: j.blomsma@ooststellingwerf.nl. De jury selecteert daarna een drietal finalisten. Op vrijdag 29 juni 2018 wordt de winnaar bekendgemaakt.

Daarnaast kunt u ook individuele vrijwilligers voordragen. Deze vrijwilligers krijgen allemaal een blijk van waardering.
De prijs bestaat uit twee delen:
1. Individuen
2. Voor groeperingen/organisaties/instellingen (rechtspersonen)

Individuen
Iedereen die voorgedragen wordt voor een waardering wordt uitgenodigd voor de uitreiking en ontvangt een blijk van waardering namens het college.

Rechtspersonen
De voorgedragen groeperingen/organisaties/instellingen (rechtspersonen) worden op basis van de bijgevoegde argumentering door de jury geselecteerd en voorgedragen
aan het college voor een van de prijzen. Het is de bedoeling dat de prijs in ontvangst wordt genomen door een afvaardiging per groepering, organisatie of instelling van maximaal 3 personen. Deze prijzen worden door het college uitgereikt op vrijdag 29
juni 2018.

Prijzen
De prijswinnaars winnen € 2.000,-; € 1.500,-; € 1.000,-; ter vrije besteding van de instelling / organisatie.

Met vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Janny Blomsma via e-mail: j.blomsma@ooststellingwerf.nl of telefonisch (0516) 56 63 88 op maandag, dinsdag en woensdag.