Vrijwilligers krijgen van gemeente bloemen en cheques

Vrijwilligers krijgen van gemeente bloemen en cheques

dec 18, 2020 Nieuws by PB Waskemeer

De gemeente Ooststellingwerf zette vrijdagmiddag 18 december vrijwilligers in het zonnetje. 125 vrijwilligers kregen een bloemetje met waardebon en een persoonlijke kaart van wethouder Esther Verhagen. Ook kregen drie genomineerde organisaties een cheque.

De gemeente Ooststellingwerf heeft veel vrijwilligers. “In de hele wereld leven we samen maar een samenleving is overal ter wereld anders. Echter aan wie je het ook vraagt één ding blijft altijd hetzelfde: wat we voor elkaar doen maakt een samenleving belangrijk. Onze vrijwilligers geven met elkaar kleur en warmte aan onze samenleving. De inzet van de vrijwilligers vind ik niet vanzelfsprekend en daarom zetten we nu de vrijwilligers in het zonnetje.” aldus wethouder Esther Verhagen.

Genomineerden

Alle 125 genomineerde vrijwilligers hebben een bloemetje en waardebon van de gemeente gekregen. Daarnaast zijn vier organisaties genomineerd voor een cheque, waarvan drie uiteindelijk vrijdagmiddag met goed nieuws werden opgebeld door wethouder Esther Verhagen.

Stichting Kortsluiting kreeg de eerste prijs: een cheque ter waarde van €2000,-. Deze stichting organiseert evenementen voor alle leeftijden en van welke komaf dan ook. En volgens de jury doen ze dat met een jaloersmakend enthousiasme.

Speel-o-theek De Flierefluit nam de tweede prijs en daarmee een cheque ter waarde van €1500,- in ontvangst. Mede verdient omdat ze het lidmaatschapsgeld laag weten te houden en omdat het zo’n duurzame tegenhanger is van de wegwerpmaatschappij.

En dubbel feest voor Oudejaarsvereniging De Geitefok uit Oldeberkoop. Dit jaar bestaan ze 75 jaar en winnen ze de derde prijs: een cheque van €1000,-. Naast dat hun oudejaarsstunt regelmatig positief het nieuws haalt, organiseren ze ook veel. Zoals paasvuren, feesten, een bingo voor senioren en een opvallende kerstboom in het centrum van het dorp.

Dorpskrant Op ‘e Hichte heeft als 4e genomineerde organisatie ook een mooi boeket bloemen en een waardering ontvangen. De jury bestond uit Marcel Moes, Klaasje Herder en Denise Stelling.

Anders dan voorgaande jaren

De gemeente Ooststellingwerf organiseert elk jaar een moment waar vrijwilligers in het zonnetje wordt gezet. Normaal gesproken worden alle vrijwilligers uitgenodigd voor een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis. Dit jaar kan dat niet vanwege de coronamaatregelen.

De vrijwilligers

Rixt Meijer, Jolanda Van Dreumel, Steve Bergsma, Jolanda Ruiterbeek, Jos Russchen, Geert Veen, Hennie Veen, Roelof Bult, Hennie Bult, Bart Nijholt, Koert Vondeling, dhr. Baron, mevr. De Jager, mevr. Visser, Harm v/d Belt, Blijke Euverman, Roelof Hooijsma, Lourens Zwarts, Jan Egbert Hooijsma, Blijke Euverman, Eppie Paulusma, Martijn Visscher, Wopkje vd Bij, Jitske Talsma, Mike Meertens, Minke Paulusma, Rosita Abels, Cobie Swart, Jeroen vd Meer, Jantje Haveman, Lysanne Jonker, Claudia de Jong, Fred Nendissa, Annege Koopman, Gerard Floor, Jan Slot, Jan de Vries, Aise Kramer, Jacob Woudstra, Margje Flapper, Nella Talma-Kootstra, Geeske de Boer, Jildau de Haan, Geziena Flapper, Aaldert Slot, Hotze Punter, Foekje Punter, Willem Sloot, Aafje Sloot, Jan Zwaga, Dries Zwaga, Henk Donker, Piet Tjassing, Pieter Stelma, Rien Hensen, Sjef Lemmens, Wietze Jager, Sjacco Dijkstra, Ronus Veenstra, Andries Otter, Gerda de Vries, Klaas Glas, Lammert Gorter, George, Jantje Haveman, Ammarens Tiersma, Frederike Cazemier, Hinke Veenstra, Sietske Sietsma, Janna den Besten, Anke Hemmens, Elly Heeringa, Grietje Veenstra, Alienke  Bouwkamp, Marjan van der Meer, Hilanda  Drent, Jildau de Jong, Jeanet Huitema, Yvon de Vries, Tsjetske Kruit, Syta, Petra Meijster, Syta Luchtenveld, Jeroen van Dijk, Wiebe de Jong, Wieger Visser, Wilma Verlaan, Jacob Kroondijk, Martje Dongstra, Dolf van der Stouwe, Goos Zantinge, Ron Bood, Harm Buiten, Ali Soltanifar, Mustafa Husein, Nesrien Amin, Hendrin Mohamad, Kidus Davit, Tsega Solomon, Sumeya Omar Hassan, Rima Abdullah, Yonas Gherlasse, Olphert Smit, Bertus Barels, Antje Bruinsma, Tietsje Geertsma, Alie Hoekstra v.d. Poel, Joke v.d. Kooy, Lammert Mink, Gery Prins, Arend Pruntel, Hieke Scheltens Kamstra, Froukje Slot Luchtmeijer, Dirk Stadman, Sieger de Vries, Geesje de Vries, Olphert Smit, Eize Terluin, Anne Rozenberg,Ali Soltanifar, Mustafa Husein, Nesrien Amin,  Hendrin Mohamad, Kidus Davit, Tsega Solomon, Sumeya Omar Hassan, Rima Abdullah, Yonas Gherlasse.