waskemeer.nl

Vrijwillige huisbezoekers gezocht

In de gemeente Ooststellingwerf is het de goede gewoonte dat inwoners rond hun 75e levensjaar bezocht worden door daarvoor opgeleide vrijwilligers. Het bezoeken van de 75-plussers gebeurt op dit moment door 4 vrijwilligers. Door corona hebben de huisbezoeken geruime tijd niet plaats gevonden, waardoor een achterstand is ontstaan en een forse inhaalslag gemaakt moet worden. De gemeente is op zoek naar nieuwe vrijwilligers die deze huisbezoeken namens de gemeente willen doen. Iets voor u?

Tijdens deze bezoeken vindt een gesprek plaats om met hen mee te denken en na te gaan wat deze ouderen nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Dit gaat deels over (gemeentelijke) voorzieningen waar betrokkenen gebruik van kunnen maken, maar ook over bijvoorbeeld sociale netwerken. De vrijwilligers die deze bezoeken doen hebben om die reden dan ook goede en gerichte contacten met het gebiedsteam van de gemeente.

Aanmelden en meer info: r.dirkse@ooststellingwerf.nl 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://waskemeer.nl/vrijwillige-huisbezoekers-gezocht/