Vragenlijst over schone energie Ooststellingwerf

Vragenlijst over schone energie Ooststellingwerf

apr 29, 2020 Nieuws by PB Waskemeer

De overheden in Fryslân hebben op 14 april een online vragenlijst gelanceerd die gaat over schone, duurzame energie. Alle inwoners van Fryslân kunnen hierin aangeven hoe zij betrokken willen worden bij plannen voor duurzame energie. U kunt de vragenlijst invullen via www.kiesvoorjelte.nl.

De vragenlijst is tot en met 3 mei in te vullen op www.kiesvoorjelte.nl.

Regionale Energie Strategie
De online vragenlijst is onderdeel van de Regionale Energie Strategie (RES). Fryslân is een van de dertig energieregio’s die een RES gaat opstellen. Hierin staat voor het jaar 2030 beschreven:
– Hoeveel elektriciteit we gaan opwekken met wind- en zonne-energie op land.
– Hoe we huizen en gebouwen gaan verwarmen zonder aardgas.

De gemeente Ooststellingwerf stelt pas extra ambities voor schone energie opstellen, nadat inwoners en organisaties daar met elkaar over hebben gesproken. De vragenlijst moet uitwijzen op welke manier inwoners het liefst betrokken worden bij de energietransitie.