Visie Sociaal Domein is klaar: wat vindt u ervan?

Visie Sociaal Domein is klaar: wat vindt u ervan?

jul 11, 2019 Nieuws by PB Waskemeer

Herinnert u zich het dorpsgesprek nog? De gemeente heeft op basis hiervan de Visie op Samenleven ontwikkeld. Iedereen mag hierop reageren: www.ooststellingwerf.nl/visie

Visie op Samenleven

De gemeente informeert u graag over onze nieuwe ‘Visie op Samenleven’. De conceptversie van deze visie vindt u op www.ooststellingwerf.nl/visie. In het kort houdt de visie in dat we samen (verder) bouwen aan een sterke, vitale samenleving in Ooststellingwerf. Ook willen we een betaalbaar en goed ‘vangnet’ bieden voor inwoners van onze gemeente die het zonder ondersteuning niet redden.

Op pagina 20 ziet u de samenvatting van alle maatschappelijke effecten die inwoners graag willen bereiken.

Wat vindt u er van?

Voor het maken van de visie hebben we veel inwoners van onze gemeente gesproken over hun kijk op samenleven in Ooststellingwerf: tijdens dorpsgesprekken, ‘hackathons’, 1-op-1 gesprekken en in vlogs met jongeren. Ook van u horen we graag of u zich in de visie herkent en in de na te streven maatschappelijke effecten. Uw reactie ontvangen we graag uiterlijk 10 september 2019 via samenleven@ooststellingwerf of via telefoon 06-13420685.

In oktober 2019 neemt de gemeenteraad een besluit over deze Visie. Hierna pakt de gemeente de uitvoering samen met inwoners, organisaties, vrijwilligers, verenigingen en ondernemers op. Wilt u weten hoe u mee kunt doen? Houd dan de gemeentelijke website in de gaten www.ooststellingwerf.nl of lees het straks op de gemeentepagina in de Nieuwe Ooststellingwerver.