Verslag ledenvergadering Plaatselijk Belang Waskemeer DES

Verslag ledenvergadering Plaatselijk Belang Waskemeer DES

mrt 11, 2020 Nieuws by PB Waskemeer

Op maandag 9 maart jl. vond de jaarlijkse ledenvergadering van plaatselijk belang Waskemeer DES weer plaats in ons gezellige vernieuwde dorpshuis. Lees hieronder het verslag.

De ledenvergadering was dit keer samengevoegd met de vergadering voor stichtingen en buurtverenigingen. Hierdoor konden dit jaar meer mensen welkom worden geheten. Ook de gemeente was goed vertegenwoordigd. Naast wethouder Marcel Bos (CDA), waren er raadsleden van het Ooststellingwerfs Belang, Christen Unie, Groen Links, CDA, en PVDA aanwezig.

Er zijn verschillende zaken aangedragen vanuit DES. Zo is door persoonlijke omstandigheden de contributie voor 2020 nog niet geïnd. Normaliter wordt dit altijd voorafgaand in het najaar gedaan. Het plan is nu om dit voorjaar de contributie op te halen. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden voor automatische incasso. Verder is de bestuurswisseling besproken. Douwina Geertsma gaat na 4 jaar DES verlaten. Gerbert ten Hoor en Sumitra Otter zijn beide na 4 jaar zitting herkozen. Overigens is DES naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden. 

Uit het financiële verslag van 2019 bleek dat er vanuit het dorp veel initiatieven zijn geweest die met subsidie zijn ondersteund. Met 24 aanvragen in 2019 zelfs een recordaantal. Dit laat zien dat Waskemeer leeft!

Een vertegenwoordiging van zwembad de Haulewelle deed een oproep om nieuwe vrijwilligers te werven. Van bestuurslid tot vrijwillige toezichthouder tot techneut in de machinekamer; op alle fronten zijn mensen welkom. 

Later op de avond was er ruimte voor vragen aan het gemeentebestuur. Gezien de aanwezigheid van de wethouder en de vele raadsleden was dit bij uitstek het moment om als burger vragen direct bij de gemeente neer te leggen. Dit werd dan ook gedaan. De vragen en opmerkingen liepen uiteen van misstanden in het groenonderhoud tot onveilige verkeerssituaties. Wethouder Marcel Bos neemt de opmerkingen mee, maar wees ook nogmaals op het bestaan van de verbeter de buurt website (verbeterdebuurt.nl) en de verbeter de buurt app. Hiermee kunnen misstanden op bijvoorbeeld het gebied van onderhoud en veiligheid rechtstreeks bij de gemeente worden gemeld, eventueel met foto’s. Enkele aanwezigen in de zaal hadden hier reeds gebruik van gemaakt, waarna na enige tijd de situatie door de gemeente werd opgelost.

Al met al een nuttige avond, die werd afgesloten onder het genot van een drankje. Hopelijk zal er volgend jaar nog meer animo zijn!

Wilt u de gehele notulen lezen? Stuur een mail naar des.waskemeer@gmail.com.