Update van de werkgroep Verkeersveilig Waskemeer

Update van de werkgroep Verkeersveilig Waskemeer

Beste Waskemeerders, weer een update vanuit de werkgroep Verkeersveilig Waskemeer. De meeste van jullie zullen het Smileybord op de Compagnonsweg wel hebben zien staan. Hij is nu verhuisd naar de Willem Kroezestraat tegenover de basisschool De bedoeling is dat deze op meerdere plekken in het dorp komt te staan, om de snelheden te meten. Want meten is weten! Met deze gegevens kunnen we weer in gesprek met de gemeente. We hebben kortgeleden een gesprek gehad met de wethouder van de gemeente en de gedeputeerde van de provincie om onze zorgen te uiten over het vrachtverkeer wat Waskemeer als sluiproute gebruikt. Dit loopt al poos en krijgt nu weer een vervolg. Ook hebben we met de directie van Boonstra gesproken over dit punt. We kunnen jullie ook vertellen dat we een lid mogen toevoegen aan onze werkgroep, namelijk Thea Elzinga. Fijn dat je ons komt versterken! Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn, stellen we jullie weer op de hoogte.

Mochten er nog vragen zijn, of komen jullie een verkeers onveilige situatie tegen dan horen wij deze graag!

Hartelijke groeten, Jan Witteveen, Thea Elzinga en Anne-Marie van Zoelen

verkeersveiligwaskemeer@gmail.com