waskemeer.nl

DES Waskemeer ontvangt twee cheques van het Coöperatiefonds

DES Waskemeer heeft vanuit het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen Zuidoost-Friesland twee cheques ontvangen.  De ene cheque is van 9250 euro. Deze wordt besteed aan een nieuwe pannakooi in Waskemeer. De andere cheque is van 1500 euro. Deze wordt besteed aan een tweede AED in het dorp.

We zijn erg blij met deze bijdrage en de steun die we krijgen van de Rabobank.

Wat is het Coöperatiefonds?

Het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-ZuidoostFriesland is er voor lokale maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid in de omgeving vergroten. Leden van de ledenraad van de bank beslissen over de aanvragen. Het coöperatiefonds wordt gevormd vanuit het coöperatief dividend van de bank: een vorm van dividend uitkering waarmee een deel van de nettowinst van de bank ter beschikking wordt gesteld aan veelal maatschappelijke doelen.

PB DES Waskemeer

Fotobijschrift: Gerbert ten Hoor en Wytze Land hebben de cheques maandag in ontvangst genomen.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://waskemeer.nl/twee-cheques-voor-pannakooi-en-aed/