Oude Wijk en Leidijk op de schop

Vanwege groot onderhoud wordt de Oude Wijk en de Leidijk (binnen de bebouwde kom) in Waskemeer van 18 september tot en met 20 oktober gestremd voor alle verkeer.

Om hinder zo veel mogelijk te voorkomen worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd.

Fase 1: (18 september tot en met 6 oktober) Oude Wijk, kruising Bisschopsweg-PW Janssenweg tot de drempel Oude Wijk-Leidijk.

Fase 2: (9  tot en met 20 oktober) Leidijk, Vanaf de drempel sportveld-school t/m de drempel Oude Wijk.

Het verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid.