Onderzoek betrokkenheid inwoners bij Wetterskip Fryslân

Onderzoek betrokkenheid inwoners bij Wetterskip Fryslân

Studente Leanne Ringelberg doet in haar afstudeerstage bij Wetterskip Fryslân onderzoek naar de betrokkenheid van de inwoners bij de besluitvorming van Wetterskip Fryslân. Wetterskip Fryslân staat als overheid voortdurend in verbinding met de samenleving. Daarom is het belangrijk dat ze weten wat er speelt en dat ze toegankelijk zijn voor ideeën vanuit u of andere mensen uit de samenleving. Vult u de enquête in?

Met dit onderzoek wil het waterschap een momentopname maken van de interactie tussen Wetterskip Fryslân en de samenleving. Door middel van deze enquête wordt het voor het waterschap inzichtelijk wat u de beste manier vindt om betrokken te worden bij Wetterskip Fryslân.

Wilt u de enquête invullen voor 6 april? Dit zou zeer waardevol zijn voor het onderzoek. De enquête bedraagt ongeveer 10 minuten van uw tijd en is te vinden via de volgende link: https://nl.surveymonkey.com/r/G6NSW7T.

De resultaten uit dit onderzoek gebruikt Wetterskip Fryslân om te bepalen hoe er de komende jaren invulling gegeven kan worden aan het participatiebeleid. Het verslag van dit onderzoek zal in juni 2021 geplaatst worden op de website van Wetterskip Fryslân.