Omgevingsvisie Ooststellingwerf: praat mee

Omgevingsvisie Ooststellingwerf: praat mee

De gemeente Ooststellingwerf maakt het komende jaar een Omgevingsvisie. Deze omgevingsvisie beschrijft het toekomstbeeld voor onze gemeente. De omgevingsvisie gaat over zaken als wonen, werken en samen leven in Ooststellingwerf. U kunt meehelpen door bijvoorbeeld de enquête in te vullen of door aan te sluiten bij een bijeenkomst.

We kunnen deze Omgevingsvisie alleen maken met inbreng van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We vinden het belangrijk dat iedereen kan meedenken, mee praten en mee doen bij de ontwikkeling van de Omgevingsvisie.

Website over de omgevingsvisie

Op de speciale website vindt u meer informatie over de Omgevingsvisie, het proces en de activiteiten die we organiseren rond de Omgevingsvisie. De website vindt u hier: https://www.omgevingsvisie-ooststellingwerf.nl/omgevingsvisie-ooststellingwerf/home

Meedenken, mee praten en mee doen

De omgevingsvisie maken we niet alleen, maar samen met u. In het hele proces zijn er verschillende momenten waar we uw inbreng graag gebruiken. We nodigen u van harte uit om mee te denken, te praten en te doen!

Enquête

We hechten aan de inbreng van alle inwoners van de gemeente. U kunt de enquête invullen via deze link: https://nl.surveymonkey.com/r/2N7T7QM