Jaarlijkse lotenverkoop van de Zonnebloem

Vanaf 13 april aanstaande start de landelijke verkoop van de loten voor de Zonnebloem. Dit jaar worden meer dan 6600 prijzen beschikbaar gesteld. Dat is meer dan in de voorgaande jaren.

Een tiental zonnebloemmedewerksters van de afdeling Donkerbroek, Haule, Waskemeer en Haulerwijk zullen bij u aanbellen met het verzoek om een lot te kopen van 2 euro.

Het merendeel van de opbrengst van deze loterij komt nagenoeg geheel ten goede aan de inwoners uit onze dorpen met een fysieke beperking.

De uitslag van de loterij wordt in de Waskemare bekend gemaakt en is eveneens via internet terug te vinden.