Bijeenkomst over glasvezel voor grijze gebieden (in het dorp)

DFMopGlas vindt dat iedereen goed geïnformeerd moet worden over het belang van snel internet en wil bij voldoende deelname ook aanleggen. Samen met de lokale glasvezelinitiatieven, inventariseren ze de belangstelling voor glasvezel in kleine kernen en buurtschappen en organiseren ook een bijeenkomst op 27 in dorpshuis ’t Ald Leger in Waskemeer.

De internetkwaliteit in grote delen van Fryslân is niet toekomstbestendig. Voor een deel van de mensen in het buitengebied komt er op korte termijn een oplossing. Kabelnoord heeft in Ooststellingwerf daarvoor 1690 adressen uitgenodigd. Dat is maar een klein deel van de ruim 13000 adressen van Ooststellingwerf.

DFMopGlas vindt dat iedereen goed geïnformeerd moet worden over het belang van snel internet en wil bij voldoende deelname ook aanleggen. Samen met de lokale glasvezelinitiatieven, inventariseren we de belangstelling voor glasvezel in kleine kernen en buurtschappen.

Iedereen toekomstbestendig supersnel up- en downloaden?
Kabelnoord heeft deze 1690 zogenaamde “witte” adressen inmiddels geïnformeerd. Dat proces loopt. DFMopGlas informeert nu graag de bewoners van de dorpen, de zogenaamde “grijze” adressen. Daarvoor vind een informatieavond plaats.

27 november: Waskemeer, dorpshuis ’t Ald Leger, Leidijk 42 C om 20.00 uur.

Waarom is het zo belangrijk de belangstelling nu te meten?
DFMopGlas, maar ook gemeente Ooststellingwerf maken zich er sterk voor aan alle burgers een gelijke oplossing te bieden. Wanneer de straten open moeten voor de aanleg van glasvezel naar de witte adressen, zou meteen ook het netwerk voor “grijs” gelegd moeten. Dan hoeft de straat immers maar 1 keer open. Het levert een enorme besparing, want 70% van de kosten van aanleg van glasvezel zit in het graven van geulen.

Hoe meten we de belangstelling: Intentie overeenkomst
In het verleden is de vraag of u glasvezel wilt wellicht eerder gesteld. DFMopGlas informeert nu echter niet alleen over het belang van toekomstbestendige voorziening, maar heeft ook een concreet aanbod voor tv/internet/bellen van twee providers: Kabelnoord en DFM Internet.

De aanleg van een glasvezelnetwerk in de dorpen kan DFMopGlas alleen mogelijk bij voldoende deelname. Dit betekent dat voldoende mensen aangeven lid te willen worden van de coöperatie DFMopGlas. Dat lidmaatschap biedt voordelen. De belangrijkste is: de coöperatie is op termijn altijd de goedkoopste oplossing, omdat deze niet winst gedreven is.

Naast de Toelichting ontvangt u ook een Intentieovereenkomst. Met ondertekening daarvan geeft u aan dat u lid wilt worden en maakt u een (voorlopige) keuze voor een van de providers. Bij voldoende deelname wordt later de intentieovereenkomst omgezet naar een bindende lidmaatschapsovereenkomst. Hoe het allemaal werkt staat in de Toelichting, maar we leggen het graag aan u uit tijdens de informatiebijeenkomst. Op www.dfmopglas.nlkunt u ook terecht voor meer informatie.

Waarom maken de glasvezelinitiatieven en DFMopGlas zich nu hier zo druk om?
Er zijn in Nederland tientallen organisaties zoals DFMopGlas bezig. In Nederland beschikken al 2,5 miljoen huisadressen over een glasvezelaansluiting. In Overijssel is het hele buitengebied inclusief alle kleine kernen al klaar, in Drenthe voor 60 %, in Groningen zijn ze hard op weg. En nu zijn we in Fryslân gelukkig ook begonnen. Echter, als we niets doen, maar voor een beperkt aantal. Glasvezel voor slechts 1690 adressen in Ooststellingwerf is echt te weinig. DFMopGlas vindt dat wij niet achter moeten blijven bij Groningen en Drenthe en iedereen de keuze moet hebben voor een toekomstbestendige aansluiting op internet.

Glasvezel met elkaar voor elkaar!
Mede namens plaatselijk belang en de bij u bekende glasvezelinitiatieven en ambassadeurs nodigen wij u van harte uit mee te doen. Hebben wij u al overtuigd, vult u dan de intentieovereenkomst in en stuur deze op. Meer informatie nodig? Kom naar de informatieve bijeenkomst in uw dorp en maak dan de afweging of u wel of niet kiest voor de digitale toekomst.

Bent u op de avond in uw dorp niet in de gelegenheid? Schuif gerust aan bij een andere bijeenkomst.

Die zijn op:

  • 26 november Donkerbroek, dorpshuis Oan ‘e Feart, Fruitier de Talmaweg 6 A
  • 28 november Haule, dorpshuis De Mande, Dorpsstraat 57 (aansluitend aan ALV Pl Belang)
  • 29 november Elsloo, dorpshuis t Anker, Hoofdweg 29, 8424 PJ Elsloo
  • 30 november Fochteloo, dorpshuis Et Legien, Zuideinde 26 A
  • 3 december Nijeberkoop, dorpskantine Nijeberkoop
  • 10 december Makkinga, dorpshuis Makkinga, Oosterhuisweg 3
  • 11 december Ravenswoud, dorpshuis De Wyken, Veenwijksweg 5
  • 12 december Haulerwijk De Enter, Leeksterweg 23

De doelgroep van DFMopGlas zijn de dorpsbewoners. Maar ook bewoners van witte adressen zijn welkom op deze avond. Zonder voldoende deelname in het buitengebied komt er ook geen glasvezel in de kernen!

Graag tot ziens op een van bovengenoemde avonden!