Fries Sociaal Planbureau zoekt deelnemers onderzoek

Fries Sociaal Planbureau zoekt deelnemers onderzoek

jan 13, 2021 Nieuws by PB Waskemeer

Lisa Dietvorst studeert aan de Rijksuniversiteit Groningen (Human Geopgraphy & Urban and Regional Planning) en loopt momenteel stage bij het Fries Sociaal Planbureau. Zij doet onderzoek naar het wonen in kleine dorpen in Zuidoost Friesland. Hierbij kijken ze onder anderen naar de gemeente Ooststellingwerf. Wilt u hieraan deelnemen?

Wie zoeken ze?

Ze zoeken mensen die in de afgelopen 5 jaar in een dorp in de gemeente Ooststellingwerf zijn komen wonen, en mensen die uit een dorp in de gemeente Ooststellingwerf zijn vertrokken. Dus bent in een dorp in Ooststellingwerf komen wonen of bent u vertrokken uit de Gemeente Ooststellingwerf, dan zoeken zij u/jou.  Ze stellen vragen over wat u aantrekkelijk of niet aantrekkelijk vindt aan het wonen in een dorp. Aan de hand van uw bijdrage kunnen ze een publicatie maken over de leefbaarheid in Zuidoost Friesland. Gemeenten kunnen dit gebruiken voor de vorming van hun beleid.

Vanwege Covid-19 zijn de interviews telefonisch of digitaal. Helpt u mee of kent u iemand die misschien wel mee wil doen? Neem contact op met: Lisa Dietvorst (LDietvorst@fsp.nl).