Fonds Ooststellingwerf krijgt vervolg

Fonds Ooststellingwerf krijgt vervolg

 Het Fonds krijgt de komende 4 jaar een vervolg. In een nieuw jasje. Zo is er geen publieksjury meer en wordt er een verdeling gemaakt tussen kleine en grote projecten. In 2018 is er 220.829 euro beschikbaar voor maatschappelijke initiatieven. Heeft u een idee voor het Fonds. Grijp dan uw kans! 

In de vorige vorm van het Fonds zijn maar liefst 47 initiatieven werkelijkheid geworden. Na een evaluatie heeft de gemeenteraad begin dit jaar besloten tot een andere vorm van het Fonds. “We hebben vorig jaar veel mooie initiatieven werkelijkheid zien worden. Maar dit was voor ons ook een nieuw concept. In de evaluatie kwamen een aantal zaken naar voren die verbeterd konden worden. Dit hebben we opgepakt, aldus wethouder Jouke Jongsma. Uit de vorige ronde is ruim 50.000 euro niet besteed, omdat een aantal projecten uiteindelijk niet zijn doorgegaan. “Dit geld stellen we ook beschikbaar voor het vervolg van het Fonds, waardoor we in 2018 ruim 2 ton aan de maatschappelijke initiatieven kunnen besteden.”

Verdeling in kleine en grote projecten
“Kleine initiatieven moeten minstens net zoveel kans hebben als grote projecten, aldus Jongsma. “Daar zitten ook pareltjes tussen.” Daarom wordt er een verdeling gemaakt tussen projecten tot en met 10.000 euro en tussen 10.001 euro en 25.000 euro. In de criteria ligt de nadruk op verbinding, samenwerking en activiteiten van inwoners die zich richten op het bevorderen van leefbaarheid en sociale samenhang en dus niet op het stapelen van stenen,” aldus Jongsma. Aanvragen van (semi) commerciële instellingen worden niet gehonoreerd. Nog steeds kunnen alleen rechtspersonen subsidie aanvragen. Denk hierbij aan een plaatselijk belang of sportvereniging.

Beoordeling
De publieksjury is verdwenen in de nieuwe opzet. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de projecten. Net als bij het bekende Iepen Mienskipsfûns mogen projecten zichzelf presenteren aan de adviescommissie. Dit is geen beoordelingsmoment, maar de kans voor initiatiefnemers om vragen te stellen en ook onduidelijkheden voor de adviescommissie weg te nemen. Op basis van de criteria geeft de adviescommissie punten aan de ideeën. Op basis van de ranking van de adviescommissie besluit het college vervolgens welke projecten subsidie krijgen.

Startbijeenkomst
Op woensdag 26 september om 19.30 uur organiseert de gemeente een startbijeenkomst. “We kunnen dan de subsidieregeling helder uitleggen en vragen beantwoorden. Daarnaast zijn er tijdens de indieningstermijn weer inloopspreekuren voor initiatiefnemers in het gemeentehuis.” Van 8 oktober tot en met 26 oktober 2018 kunnen initiatiefnemers een idee indienen. Op www.ooststellingwerf.nl/fonds staat alle informatie over de regeling.

Bekijk de folder van het Fonds Ooststellingwerf