Enquête over aardgasvrij wonen van gemeente Ooststellingwerf

Enquête over aardgasvrij wonen van gemeente Ooststellingwerf

Alle Nederlandse gemeenten moeten vóór het einde van dit jaar een plan klaar hebben over hoe en in welke volgorde hun buurten de komende 30 jaar overgaan van verwarmen met aardgas naar verwarmen met duurzame bronnen. Om dit plan op te stellen, wil de gemeente Ooststellingwerf weten of u bekend bent met het onderwerp ‘aardgasvrij wonen’ en welke stappen u al neemt om aardgasverbruik te verminderen. Wilt u daarom deze enquête invullen?

De enquête heeft zes vragen. De antwoorden worden gebruikt bij het opstellen van het gemeentelijk plan. De enquête kan worden ingevuld tot en met 19 mei. Dit is de link: https://research2evolve.datacoll.nl/ullalxvoje?l=nl