Eerste informatiemarkt ‘Ontdek en Leer in Waskemeer’ een groot succes

‘Ontdek en Leer in Waskemeer’, onder deze naam werd de eerste informatiebijeenkomst van samenwerkende instanties op 16 juni in multifunctioneel gebouw De Boekebeam georganiseerd. Van ‘de vroedschap’ tot aan het voortgezet onderwijs, alle kind voorzieningen in Waskemeer waren aanwezig.

 

20170616 Persbericht Open Dag De Paadwizer