waskemeer.nl

Donateursgelden 2016/2017

In augustus/september komt Evert Sikkema weer bij u aan de deur om uw bijdrage als donateur voor Dorpshuis ‘t Ald Leger en D.E.S.(Door Eéndracht Sterk, dorpsbelang) op te halen. We hebben een groot aantal donateurs en dat is van groot belang in een klein dorp als Waskemeer.

Dorpshuis:

Mede door de donateursgelden kunnen we de zaalhuur en huur van de sportkantine op een laag niveau houden. (€ 10,- per dagdeel) Hier maken veel verenigingen en initiatiefgroepen gebruik van. Heeft u zelf wel eens nagedacht over het huren van een gedeelte van het dorpshuis? Ook een verjaardag, buurtbijeenkomst of vergadering kan prima worden geregeld. Hiervoor is het dorpshuis in Waskemeer juist bedoeld!

Het stichtingsbestuur doet er alles aan om de kosten voor exploitatie van ons dorpshuis zo laag mogelijk te houden. Dit realiseren we met behulp van veel vrijwilligers en een goede samenwerking met gemeente en CSG Liudger. Uw donateursbijdrage maakt het mogelijk dit nog jaren zo door te kunnen zetten.

Mocht u gebruik willen maken van het dorpshuis/sportkantine dan kunt u contact opnemen met Aize en Anneke Stoker: 0516-421660.

D.E.S.:

Dankzij de donateursgelden hebben we de afgelopen tijd kunnen zorgen voor de Stroffelstiennen op de Meester van Hasseltweg, de reproductie van de dorpsvlag en het bijhouden van de website van Waskemeer. Daarnaast hebben we bijgedragen aan het herstel en verbreding van het fietspad in het Blauwe Bos. Ook hebben we in het Blauwe Bos samen met PB Haulerwijk en PB Haule gezorgd voor nieuwe speeltoestellen. Op dit moment zijn we druk bezig met zaken als de herinrichting en veiliger maken van de gevaarlijke kruispunten, de realisatie van de pannakooi en het inrichten van de AED Groep Waskemeer.

D.E.S. is altijd bezig met het zo leefbaar mogelijk houden van Waskemeer, waarin de behoeften van inwoners centraal staan. Het bestuur vergadert maandelijks en informeert de bewoners via de dorpskrant ‘Waskemare’ en via de website www.waskemeer.nl over de voortgang en de genomen besluiten.

Wilt u lid worden of misschien een subsidie aanvragen? Of heeft u andere vragen? Neem contact met ons op!

We zijn bereikbaar via:
E-mailadres: des.waskemeer@gmail.com
Facebook: DESWaskemeer
Website: www.waskemeer.nl

Permanente koppeling naar dit artikel: http://waskemeer.nl/donateursgelden-20162017/