Bijeenkomst ‘Samen tegen eenzaamheid’ op 17 oktober

Op woensdag 17 oktober 2018 vanaf 19:00 organiseert de gemeente de bijeenkomst ‘Samen tegen eenzaamheid’. Iedereen is uitgenodigd. 

Vorig jaar op 8 juni 2017 heeft de gemeente een zogenaamde ‘Wie is Wie’ bijeenkomst georganiseerd. Doel van deze bijeenkomst was om professionals en vrijwilligers die zich in onze gemeente inzetten voor oudere inwoners samen te brengen om elkaar (beter) te leren kennen. De deelnemers gaven aan dat zij deze bijeenkomst als zeer zinvol hebben ervaren.

Het vervolg
De gemeente bouwt hier op voort met een vervolg dat gericht is op een specifiek onderwerp: eenzaamheid. U bent uitgenodigd om samen over dit onderwerp na te denken. Tijdens deze bijeenkomst staat het uitwisselen van ervaringen en het leren van elkaar centraal, ook zal er aandacht besteed worden aan het signaleren van eenzaamheid.

De gemeente hoopt opnieuw op een grote deelname en dat het samenzijn de aanzet kan zijn van een lokale Coalitie tegen eenzaamheid. Daarom graag tot ziens op 17 oktober!

Bekijk hier de uitnodiging voor de bijeenkomst op 17 oktober