Aanleg trottoir Bakkeveensterweg

Vandaag is er begonnen met het aanleggen van een nieuw voetpad ter plaatse van de nieuwe woningen aan de Bakkeveensterweg.

Sinds de komst van de nieuwbouwwoningen is het fietspad wat voorheen tot aan de Kromten liep een stuk ingekort om ruimte te maken voor de woningen. Het fietspad sluit nu aan halverwege de Bakkeveensterweg.

Toch bleek deze verandering niet goed uit te pakken. Het gemis van een veilige route het dorp in bleef. Vooral wandelaars moeten een stuk over de weg lopen om van het fietspad weer naar een trottoir te komen. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren.

Door een trottoir aan te leggen voor de nieuwe woningen langs (van fietspad tot kruispunt de Kromten) is dit probleem opgelost.

Deze vraag om een voetpad aan te leggen is door onder andere buurtbewoners en plaatselijk belang DES aan de gemeente voorgelegd. De gemeente heeft deze vraag  direct opgepakt en is met de aanwonenden in overleg gegaan over de aanleg. Dit is bij iedereen in goede aarde gevallen.

Begin volgende week zal het voetpad gereed zijn. Verder zullen er langs de Bakkeveensterweg en de Kromten diverse herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd aan trottoir en goten.dsc_0001 dsc_0002