waskemeer.nl

500 jaar Ooststellingwerf: verslag informatieavond

Op 12 januari organiseerde de gemeente een informatiebijeenkomst in de raadszaal van het gemeentehuis. In 2017 bestaat Ooststellingwerf 500 jaar en dat wil de gemeente gaan vieren.

Belangrijke informatie over het feest

Tijdens de avond werd verteld dat de feestperiode van 1 mei tot 1 december duurt. In deze periode worden overal in de gemeente evenementen georganiseerd. Om de feesten (mede) te financieren heeft de gemeente een subsidie vastgesteld van 95.000 euro. Vanaf 18 januari tot 15 februari kan iedereen een aanvraag indienen. Deze moet het idee bevatten en een overzicht van alle kosten. Als het nodig is om een vergunningen aan te vragen, kunt u deze in de begroting meenemen. Alle informatie over wanneer een vergunning aangevraagd dient te worden vindt u op http://www.ooststellingwerf.nl/inwoners/digitaal-loket_3405/product/evenement-organiseren-vergunning-of-melding_629.html.

Voorwaarden voor de ideeën:

  • De ideeën moeten beschikbaar zijn voor een breed publiek.
  • Ze worden ingediend op 500jaarooststellingwerf.nl.
  • Om als inwoner een aanvraag te doen heeft u de hulp nodig van een vereniging, stichting of instelling. Het is alleen mogelijk voor deze rechtspersonen om een aanvraag te doen. U kunt hiervoor onder andere terecht bij Plaatselijk Belang Waskemeer.

Beoordeling

Op alle ideeën kan via de website gestemd worden door alle inwoners van Ooststellingwerf. Deze stemmen tellen ook mee in de beoordeling. Een adviesraad beoordeelt tevens alle initiatieven. Deze gezamenlijke input wordt bij het college neergelegd. Het college bepaalt uiteindelijk waar het geld naartoe gaat. De uitslag wordt bekendgemaakt in maart.

Facebookpagina

Er is een Facebookpagina 500 jaar Ooststellingwerf voor het uitwisselen van informatie, verbinden van initiatieven, oproepen van vrijwilligers. Zo kan iedereen elkaar vinden, versterken en aanvullen. Kijk op https://www.facebook.com/500-jaar-Ooststellingwerf-626074144247624/

Verenigingen uit Waskemeer

Tijdens de avond was een afvaardiging van Plaatselijk Belang Waskemeer aanwezig. Ook was een afvaardiging van de Beer van Waskemeer en P’optimaal aanwezig. Deze laatste organisaties gaan nu kijken of ze een initiatief gaan indienen. Plaatselijk Belang Waskemeer kan inwoners helpen met het indienen.

Zelf een idee?

Heeft u een idee of initiatief en wilt u deze met hulp van Plaatselijk Belang Waskemeer graag indienen? Dan kunt u contact opnemen met Plaatselijk Belang via des.waskemeer@gmail.com.

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://waskemeer.nl/500-jaar-ooststellingwerf-verslag-informatieavond/