Informatiebijeenkomst op 1 november: Energieneutraal, maar hoe?

De informatiebijeenkomst wordt georganiseerd door de werkgroep Duurzaam Overtjonger, een initiatief van de plaatselijke belangen van Haule, Haulerwijk, Donkerbroek en Waskemeer.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) en de toegang is gratis.

Ooststellingwerf moet in 2030 energieneutraal zijn. Dat is onlangs met de vaststelling van het nieuwe milieubeleidsplan door de gemeenteraad nogmaals bevestigd.
Wat betekent dat voor de inwoners ? Wat wordt er van hen verwacht ?
Op 1 november a.s. wordt in het dorpshuis Ald Leger in Waskemeer een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de inwoners van Donkerbroek, Haule, Haulerwijk en Waskemeer.

Er worden presentaties gehouden over de achtergronden van deze doelstelling, over het zelf opwekken van stroom. Verder kunnen de bewoners een speciale meter bestellen waarmee het energiegebruik van de eigen apparaten kunnen vaststellen. Een medewerker van Sameen zal een toelichting geven over het gebruik van deze meter. De meter wordt gratis beschikbaar gesteld door de gemeente Ooststellingwerf.
Na deze presentaties volgt een gesprek met de aanwezigen over hun ideeën over en ervaringen met dit thema.

Verder wordt een presentatie gehouden over het thema Afval met als titel: ‘Ho, niet in de kliko’

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de werkgroep Duurzaam Overtjonger, een initiatief van de plaatselijke belangen van de vier dorpen.
De bijeenkomst begint om 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) en de toegang is gratis.