Uitnodiging + notulen ledenvergadering Plaatselijk Belang Waskemeer

Alle leden van plaatselijk belang Waskemeer worden hierbij uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang Waskemeer DES op 9 maart 2020 om 20.00 uur in het Dorpshuis van Waskemeer. De uitnodiging is bedoeld voor leden, buurtverenigingen, sportverenigingen, stichtingen, commissies en overige verenigingen.

Agenda:

Notulen