Nieuwe Waskemare: oktober/november 2021

Boswerkzaamheden Duurswouderheide en Oude bosch

Vanaf half november start Staatsbosbeheer met werkzaamheden in de bossen aan de
zuid- en westkant van de Duurswouderheide en de zuidkant van het Oude bosch. Het
gaat voornamelijk om reguliere dunning en het creëren van verjongingsvlaktes.
Daarnaast worden aan de oostkant op enkele plekken aangetaste en verzwakte sparren
verwijderd. De boswerkzaamheden kunnen weken tot enkele maanden duren en voor
hinder zorgen doordat wegen en paden minder goed begaanbaar en toegankelijk zijn.


Read More

Vrijwillige huisbezoekers gezocht

In de gemeente Ooststellingwerf is het de goede gewoonte dat inwoners rond hun 75e levensjaar bezocht worden door daarvoor opgeleide vrijwilligers. Het bezoeken van de 75-plussers gebeurt op dit moment door 4 vrijwilligers. Door corona hebben de huisbezoeken geruime tijd niet plaats gevonden, waardoor een achterstand is ontstaan en een forse inhaalslag gemaakt moet worden. De gemeente is op zoek naar nieuwe vrijwilligers die deze huisbezoeken namens de gemeente willen doen. Iets voor u?


Read More