Denk mee over bereikbaarheid in Waskemeer

Samen houden we de regio bereikbaar. Het openbaar vervoer in de dorpen staat onder druk, zeker op het platteland. Hoe gaan we hier in de toekomst mee om? De provinsje Fryslân heeft ideeën, u ook?

Samen dorpen binnen de provincie Fryslân bereikbaar en leefbaar te houden! Sweco is als bedrijf bezig (namens de Provincie Fryslân) om zo veel mogelijk mensen te spreken over de bereikbaarheid van het dorp en hoe dit beter kan. Daarom kunnen zij jullie hulp gebruiken.

Doel
Het doel is om experimenten op te zetten voor het gebied zuidoost Fryslân als totaal om de dorpen bereikbaar en leefbaar te houden. Openbaar vervoer kost steeds meer geld waardoor nagedacht moet worden over de inzet van dit geld. Deze experimenten kunnen omgezet worden in concrete eisen voor de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer. Daarom willen wij weten wat er onder de Mienskip speelt en orgnaiseren daarom inloopavonden.

Inloopavonden
De inloopavonden zijn op de volgende data en locaties van 19.00 uur tot 21.00 uur:

  • 13 maart: De Kompenije in Jubbega (Ericalaan 24-A)
  • 14 maart: De Lawei in Drachten (Laweiplein 1)
  • 20 maart: De Miente in Oosterwolde (Snellingerdijk 39)

We ontmoeten u graag!
Voor vragen, mail naar: bgb@sweco.nl
www.butengewoanberikber.nl