waskemeer.nl

Boswerkzaamheden Duurswouderheide en Oude bosch

Vanaf half november start Staatsbosbeheer met werkzaamheden in de bossen aan de
zuid- en westkant van de Duurswouderheide en de zuidkant van het Oude bosch. Het
gaat voornamelijk om reguliere dunning en het creëren van verjongingsvlaktes.
Daarnaast worden aan de oostkant op enkele plekken aangetaste en verzwakte sparren
verwijderd. De boswerkzaamheden kunnen weken tot enkele maanden duren en voor
hinder zorgen doordat wegen en paden minder goed begaanbaar en toegankelijk zijn.

Reguliere dunning en verjonging

Het grootste deel van de werkzaamheden vindt plaats aan de zuid- en westkant van de
Duurswouderheide en bestaat uit het dunnen en verjongen van het bos. We starten met het
zorgvuldig kiezen van bomen die voorzien worden van een markering, het zogenaamde
blessen. Dit gebeurt vanuit het oogpunt om een meer gevarieerd bos in soorten, leeftijden en
structuur te creëren en laten ontwikkelen. Bij dunning worden er bomen weggehaald om
andere bomen meer ruimte te geven zodat deze goed verder kunnen groeien. Bij verjonging
worden er open plekken gemaakt waardoor er licht en ruimte ontstaat voor een nieuwe
generatie bomen. Variatie aan boomsoorten levert meer biodiversiteit op en het bos is minder
vatbaar voor ziektes en dierplagen. Het ontwikkelt zich naar een meer robuust en
toekomstbestendig bos.

Verzwakte en aangetaste sparren

Op een aantal locaties aan de oostkant van de Duurswouderheide en in één bosperceel aan
de zuidkant van het Oude bosch verzwakte sparrenbomen verwijderen. Dit is noodzakelijk
omdat ze elk moment kunnen omvallen en voor onveilige situaties zorgen. Het gaat hier om
sterk verzwakte sparren die elk moment kunnen omvallen. Daarbij spelen een aantal
schorskevers een grote rol, waaronder de letterzetter. Deze kevers graven gangetjes tussen
de schors en het hout van de boom en verstoren hierdoor de sapstromen met
voedingsstoffen. Uiteindelijk sterft de boom af. Dat de schorskevers makkelijker kunnen
toeslaan komt mede door de droogte van afgelopen jaren waardoor de sparren verzwakken
en vatbaarder zijn voor dierplagen. Door het verwijderen van de aangetaste bomen vertraag
of voorkom je verspreiding van deze kevers en bescherm je het bos.

Boswerkzaamheden

Het verwijderen van bomen gebeurt machinaal door een oogstmachine. De machine zaagt de
boom om, verwijdert de takken en zaagt de stam in stukken. Vervolgens worden de stammen
het bos uitgereden en langs het pad opgestapeld in afwachting van transport. Voor aanvang
van de werkzaamheden zijn de bossen geïnventariseerd op de aanwezigheid van dieren en
planten zoals dassenburchten, mierennesten en roofvogelnesten. Als deze aanwezig zijn
worden er maatregelen genomen om deze te beschermen. We doen dat volgens de richtlijnen
van de Gedragscode Bosbeheer. Tijdens de werkzaamheden blijven paden zoveel mogelijk
toegankelijk, maar kunnen tijdelijk flink modderig zijn door het werkverkeer. Het herstel van
deze paden wordt uitgevoerd zodra het kan.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://waskemeer.nl/boswerkzaamheden-duurswouderheide-en-oude-bosch/