waskemeer.nl

Bericht van de ijsbaan

10 December is de ijsbaan onder water gezet. Een week later daalde het kwik al onder nul en ontstond de eerste ijskoorts. Op ondergelopen land kon al snel geschaatst worden maar op de natuurijsbanen werd het ijs vaak niet dik genoeg. Dit is ook in Waskemeer het geval. Terwijl op donderdagavond de ijsdikte nog 5,5 cm was en de hoop gloorde op schaatsen op onze eigen baan werd het ijs de volgende dagen niet dikker. Op zaterdag was het ijs maar 4,5 cm en moest het bestuur beslissen dat de baan niet opengesteld kon worden.

De komende tijd wordt het ledengeld opgehaald.
In de ledenvergadering is besloten dat het ledengeld 7,- euro bedraagt.
Ook wordt gevraagd of u een formulier wilt invullen voor een automatische incasso. Een toelichting wordt er bij gevoegd.

Willen de mensen die automatisch betalen het bedrag aanpassen? Namens het bestuur,
Rinze Sikma

Permanente koppeling naar dit artikel: http://waskemeer.nl/bericht-van-de-ijsbaan/