Belangrijke nummers

 • Algemeen Alarmnummer
  112
 • Geen spoed, wel politie
  0900 – 8844
 • Dokterswacht Friesland
  0900 – 112 7 112
  Deze dokterswachtpost vindt u op het ziekenhuisterrein bij ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten.
 • Huisartsenpraktijk De Kern te Haulerwijk
  Locatie Hoofdweg Boven 5       (0516) 421428
  Locatie Norgerweg 15                  (0516) 421838
  www.huisartsenpraktijkdekern.nl
 • Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ H’wijk – W’meer e.o.:
  Mevrouw M. Th. van Beest-Dammers
  (0516) 858231
  (of 06-23837467) (24/7)
 • Dorpshuis ’t Âld Leger
  Coördinator: Janny v/d Veen
  Tel: 06-30776188
  E-mail: dorpshuiswaskemeer@gmail.com

 • Dorpsconciërge Melle Stoker
  (0516) 422919