Maand: mei 2021

Waskemeer krijgt glasvezel


De nieuwe actie om toch een glasvezelnetwerk voor de bewoners en bedrijven van de dorpen in Ooststellingwerf, en dus in Waskemeer, aan te leggen is geslaagd: er zijn genoeg aanmeldingen, dus Waskemeer krijgt glasvezel. De actie blijft echter nog even doorlopen: gegadigden kunnen zich aanmelden tot en met 26 mei.


Read More

Enquête over aardgasvrij wonen van gemeente Ooststellingwerf

Alle Nederlandse gemeenten moeten vóór het einde van dit jaar een plan klaar hebben over hoe en in welke volgorde hun buurten de komende 30 jaar overgaan van verwarmen met aardgas naar verwarmen met duurzame bronnen. Om dit plan op te stellen, wil de gemeente Ooststellingwerf weten of u bekend bent met het onderwerp ‘aardgasvrij wonen’ en welke stappen u al neemt om aardgasverbruik te verminderen. Wilt u daarom deze enquête invullen?


Read More

Enquête: toerisme in Ooststellingwerf

Voor haar scriptie doet studente Ayla Grotenboer onderzoek naar het draagvlak voor toerisme onder de inwoners van Ooststellingwerf. Hierbij is ze benieuwd naar uw mening over toerisme, bijvoorbeeld over de voor-en nadelen van (meer) toerisme en de effecten op uw leefomgeving. Wilt u de enquête hierover ook invullen? De enquête zal ongeveer 5 minuten in beslag nemen en is volledig anoniem.


Read More